طرح بندی را انتخاب کنید

طرح پس زمینه

  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #

انتخاب رنگ

تلفن : 02143000210
ایمیل : manager@amatisys.ir
شروع : 07:30 تا 18
#

مقدمات و کلیات متدولوژی توسعه

امروزه در فرايند توليد و توسعه سيستم‌هاي نرم‌افزاري ، از استانداردها و متدولوژي‌هاي خاصي پيروي مي‌شود. تعريف متدولوژي به زبان ساده عبارت است از، روشي مدون و از قبل تعريف شده جهت طراحي و توليد يك محصول نرم‌افزاري. در واقع يك متدلوژي مراحل توليد و توسعه نرم‌افزار را قدم به قدم و در حالتهاي مختلف به طور ساختارمند تبيين و تشريح مي‌نمايد. برخي از دلايل استفاده از متدولوژي در فرآيند توليد و توسعه نرم‌افزار به قرار ذيل مي‌باشد : با توجه به پيچيدگي توسعه سيستم‌هاي نرم‌افزاري، استفاده از يك استاندارد در طي مراحل توسعه امري ضروري است. در واقع متدولوژي‌هاي مختلف توسط جمعي از خبرگان كه سالها تجربه عملي ‌در معماري و طراحي ابر سيستم‌هاي نرم‌افزاري دارند، تهيه و تدوين مي‌گردد. در نتيجه با استفاده از يك متدولوژي به طور ضمني بدون صرف هيچگونه هزينه‌اي از تجربيات و دانش مجموعه‌اي از بزرگان نرم‌افزار بهره مي‌بريم.

در مراحل مختلف پروژه، نتيجه كار در قالب مستندات مختلفي ارائه مي‌گردد. با توجه به استاندارد بودن مستندات يك متدولوژي، افراد و گروههاي مختلف، مي‌توانند به سادگي با پروژه تعامل داشته باشند. در بعضي مواقع مشاهده مي‌گردد كه فازهاي مختلف يك پروژه توسط شركتها و يا سازمانهاي مختلفي انجام مي‌شود. امكان انجام چنين كاري تنها در صورتي مقدور خواهد بود كه، شركتهاي مجري فازهاي مختلف پروژه، از يك متدولوژي استاندارد استفاده كرده باشند. در اين صورت به راحتي خروجي كار يك شركت، كه يكي از فازهاي پروژه را انجام داده است، مي‌تواند ورودي فاز بعدي كه توسط شركت ديگري انجام مي‌شود، قرار گيرد. علاوه بر اين امكان دارد بعد از مدتي نياز به گسترش نرم‌افزارها داشته باشيم و يا بخواهيم تغييراتي در آن بدهيم. انجام اين كار با رجوع به مستندات استانداردي كه در هنگام توسعه، توليد شده است، ميسر خواهد بود

انواع متدولوژی برنامه نویسی

برنامه نویسی رویه ای

مسئله به روش ها یا بلوک هایی از کد که هر کدام وظیفه ای را انجام می دهند، تقسیم می شود. تمام مراحل انجام شده در کنار هم کل برنامه را تشکیل می دهند. این مورد، فقط برای برنامه های کوچک که سطح پیچیدگی کمی دارند مناسب است.

برنامه نویسی شی گرا

در این جا راه حل حول موجودیت یا اشیاء که بخشی از مسئله هستند می چرخد. این مورد، راه حل به نحوه ذخیره داده های مربوط به موجودیت، چگونگی رفتار موجودیت و نحوه تعامل با یکدیگر برای ارائه یك راه حل منسجم می پردازد.

برنامه نویسی کاربردی

در این جا مسئله یا راه حل مورد نظر به واحدهای کاربردی تقسیم می شود. هر واحد وظیفه خود را انجام می دهد و خودکفا است. سپس این واحدها به هم ارتباط داده می شوند تا راه حل کامل را تشکیل دهند

برنامه نویسی منطقی

در این جا مسئله به جای واحدهای کاربردی به واحدهای منطقی تقسیم می شود. مثال: در یک سیستم مدیریت مدرسه ، کاربران نقش های بسیار مشخصی مانند معلم کلاس ، معلم موضوع ، دستیار آزمایشگاه ، هماهنگ کننده ، مسئول دانشگاهی و غیره دارند ، بنابراین نرم افزار بسته به نقش کاربر می تواند به واحدهایی تقسیم شود. هر کاربر می تواند رابط کاربری ، مجوزها و غیره را داشته باشد.

#

توسعه دهندگان نرم افزار ممکن است یک یا ترکیبی از بیش از یکی از این روش ها را برای تهیه یک نرم افزار انتخاب کنند. توجه داشته باشید که در هر یک از روش های مورد بحث ، مسئله باید به واحدهای کوچک تر تقسیم شود. برای این کار ، توسعه دهندگان از هر دو روش زیر می توانند استفاده می کنند

رویکرد بالا به پایین

رویکرد پایین به بالا