تلفن : 02143000210
ایمیل : manager@amatisys.ir
شروع : 07:30 تا 18
#

مرحله پشتيبانی (Support Phase)

مرحله پشتيباني (Support Phase)روي تغيير (Change) متمركز است كه با اصلاح خطا، ايجاد و تطابقات لازم در رابطه با محيط نرم‌افزاري و تغييراتي ناشي از بهبود كار به خاطر تغيير نياز مشتري، رابطه دارد. در طول اين مرحله چهار نوع تغيير را شاهد هستيم

اين تغييرات عبــارتند از:

  • اصلاح (Correction)
  • تطابق (Adaptation)
  • بهبود وضعيت (Enhancement)
  • پيشگيری (Prevention)
#

واحد پشتیبانی و نگهداری گروه مهندسی آماتیس در جهت رفع نیاز سازمان‌ها و صندوق های قرض الحسنه برای پشتیبانی از شبکه و زیرساخت‌هایشان با تکیه بر دانش فني کارشناسان متخصص و مجرب خود، خدماتي متفاوت و فراتر از انتظار به مشتریان در زمینه پشتیبانی و نگهداری نرم‌افزار شبکه ، زیرساخت شبکه و همینطور پشتیبانی از تجهیزات رایانه ای ارائه مینماید